0:00/???
  1. Hayakuhashiru

Hybrid tension, dramedy, reality TV.